Asnath


Eigennaam ♀

Betekenis: Geschenk van de zonnegod

Een Egyptische naam, wat “geschenk van de zonnegod” betekent, dochter van Potiféra, priester van On, echtgenote van Jozef. Ze was de moeder van Manasse en Efraïm.

Bijbelverzen:

(Genesis 41:45) En Faraö noemde Jozefs naam Zafnath Paänéah, en gaf hem Asnath, de dochter van Potiféra, overste van On, tot een vrouw; en Jozef toog uit door het land van Egypte.

(Genesis 41:50) En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnath, de dochter van Potiféra, overste van On, hem baarde.

(Genesis 46:20) En Jozef werden geboren in Egypteland, Manasse en Efraïm, die hem Asnath, de dochter van Potiféra, den overste te On, baarde.

Deel dit artikel op: