Asaréla


Eigennaam ♂

Betekenis: Oprecht ten opzichte van God

De laatst genoemde van de vier zonen in de Levitische Asaf, die door David zijn aangesteld voor het verzorgen van de tempelmuziek.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 25:2) Van de kinderen van Asaf waren Zakkur, en Jozef, en Nethánja, en Asaréla, kinderen van Asaf; aan de hand van Asaf, die aan des konings handen profeteerde.

Deel dit artikel op: