Diána

Eigennaam ♀

Betekenis: een geweldige moeder – lichtgevend – volledig licht

Zo genoemd door de Romeinen; door de Grieken Artemis genoemd, de ‘grote’ godin die onder verschillende varianten onder heidense volken werd aanbeden. Haar meest bekende tempel was die in Efeze. Het werd buiten de stadsmuren gebouwd en was een van de zeven wonderen van de oudheid.

Bijbelverzen:

(Handelingen 19:24) Want een, met name Demétrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempelen van Diána maakte, bracht dien van die kunst geen klein gewin toe;

(Handelingen 19:27) En wij zijn niet alleen in gevaar, dat dit deel in verachting kome, maar dat ook de tempel van de grote godin Diána als niets geacht zal worden, en dat ook haar majesteit zal ten ondergaan, aan welke gans Azië en de gehele wereld godsdienst bewijst.

(Handelingen 19:28) Als zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid, en riepen, zeggende: Groot is de Diána de Éfezeren!

(Handelingen 19:34) Maar als zij verstonden, dat hij een Jood was, werd er een stem van allen, roepende omtrent twee uren lang: Groot is de Diána der Éfezeren!

(Handelingen 19:35) En als de stads schrijver de schare gestild had, zeide hij: Gij mannen van Éfeze! wat mens is er toch, die niet weet, dat de stad der Éfezeren de kerkbewaarster zij van de grote godin Diána, en van het beeld, dat uit den hemel gevallen is?

Deel dit artikel op: