Asaël


Eigennaam ♂

Betekenis: Door God gemaakt – door God aangesteld

Bijbelverzen:

(2 Kronieken 17:8) En met hen de Levieten, Semája en Nethánja, en Zebádja, en Asaël, en Semíramoth, en Jónathan, en Adónia, en Tóbia, en Tob-Adónia, de Levieten, en met hen de priesters Elisáma en Joram.

Deel dit artikel op: