Armoni


Eigennaam ♂

Betekenis: behorende tot een paleis

Sauls zoon bij Rizpa. Gedood om de Gibeonieten te sussen, wiens bloed Saul had vergoten.

Bijbelverzen:

(2 Samuel 21:8) Maar de koning nam de twee zonen van Rizpa, dochter van Aja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mefiboseth; daartoe de vijf zonen van Michals zuster, Sauls dochter, die zij Adriel, den zoon van Barzillai, den Meholathiet, gebaard had;

Deel dit artikel op: