Aristobúlus


Eigennaam ♂

Betekenis: Goede raadgever – adviseur

Bijbelverzen:

(Romeinen 16:10) Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen, die van het huisgezin van Aristobúlus zijn.

Deel dit artikel op: