Areópagus


Naam van een rotsheuvel

Betekenis: De heuvel van Mars

De heuvel van Ares in Athene, waar recht werd gesproken en vergaderd en waar Paulus zijn beroemde toespraak hield over de onbekende God (Handelingen 17:19, 22).

Bijbelverzen:

(Handelingen 17:19) En zij namen hem, en brachten hem op de plaats, genaamd Areópagus, zeggende: Kunnen wij niet weten, welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt?

(Handelingen 17:22) En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areópagus, zeide: Gij mannen van Athéne! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.

Deel dit artikel op: