Ard


Eigennaam ♂

Betekenis: Dwalen – vluchteling – voortvluchtig

Bijbelverzen:

(Genesis 46:21) En de zonen van Benjamin: Bela, Becher en Asbel, Gera en Náäman, Echi en Rôs, Muppim en Huppim, en Ard.

(Numeri 26:40) En de zonen van Bela waren Ard en Náäman; van Ard het geslacht der Ardieten; van Náäman het geslacht der Naämieten.

Deel dit artikel op: