Archippus


Eigennaam ♂

Betekenis: Stalmeester – meester van het paard

Bijbelverzen:

(Kolossenzen 4:17) En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult.

(Filémon 1:2) En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is:

Deel dit artikel op: