Aran


Eigennaam ♂

Betekenis: Wilde geit – geit van de rots

Bijbelverzen:

(Genesis 36:28) Dit zijn de zonen van Disan: Uz en Aran.

(1 Kronieken 1:42) De kinderen van Ézer waren Bilhan, en Záävan, en Jáäkan. De kinderen van Disan waren Uz en Aran.

Deel dit artikel op: