Arah

Eigennaam ♂

Betekenis: Reiziger – zwerver

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 7:39) En de kinderen van Ulla waren Arah, en Hanníël, en Rizja.

(Nehémia 6:18) Want velen in Juda hadden hem gezworen, omdat hij was een schoonzoon van Sechánja, den zoon van Arah; en zijn zoon Jóhanan had genomen de dochter van Mesullam, den zoon van Beréchja.

Deel dit artikel op: