Appia


Eigennaam ♂

Betekenis: Vruchtbaar

Bijbelverzen:

(Filémon 1:2) En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is:

Deel dit artikel op: