Apelles


Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ Zwart – bruin – geroepen – gegeven door Apollo

Bijbelverzen:

(Romeinen 16:10) Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen, die van het huisgezin van Aristobúlus zijn.

Deel dit artikel op: