Antípatris

Plaatsnaam

Betekenis: Zoals zijn vader – Evenbeeld van de vader

Bijbelverzen:

(Handelingen 23:31) De krijgsknechten dan, gelijk hun bevolen was, namen Paulus, en brachten hem des nachts tot Antípatris.

Deel dit artikel op: