Annas


Eigennaam ♂

Betekenis: Hij gaf genadig

Bijbelverzen:

(Lukas 3:2) Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharías, in de woestijn.

(Johannes 18:13) En leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke deszelven jaars hogepriester was.

(Johannes 18:24) (Annas dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas, den hogepriester.)

(Handelingen 4:6) En Annas, de hogepriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en zovele er van het hogepriesterlijk geslacht waren.

Deel dit artikel op: