Androníkus


Eigennaam ♂

Betekenis: Man van overwinning

Bijbelverzen:

(Romeinen 16:7) Groet Androníkus en Júnias, mijn magen, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn.

Deel dit artikel op: