Anáthoth


Eigennaam ♂ & Plaatsnaam

Betekenis: Antwoorden op gebeden – lofzangen – verdrukkingen

Een Levieten-stad (Jozua 21:18), n.o. van Jeruzalem, geboorteplaats van Jeremia (Jeremía 1:1), waar deze een akker kocht als hoopvol teken van betere tijden (Jeremía 32:9).

Bijbelverzen:

Jozua 21:18, 1 Koningen 2:26, 1 Kronieken 6:60, 1 Kronieken 7:8, Ezra 2:23, Nehémia 7:27, Nehémia 10:19, Nehémia 11:32, Jesaja 10:30, Jeremía 1:1, Jeremía 11:21, Jeremía 11:23, Jeremía 32:7, Jeremía 32:8, Jeremía 32:9

Deel dit artikel op: