Anath


Eigennaam ♂

Betekenis: Antwoord op gebed – lofzang – verdrukking

Bijbelverzen:

(Richteren 3:31) Na hem nu was Samgar, een zoon van Anath, die sloeg de Filistijnen, zeshonderd man, met een ossenstok; alzo verloste hij ook Israël.

(Richteren 5:6) In de dagen van Samgar, den zoon van Anath, in de dagen van Jaël, hielden de wegen op, en die op paden wandelden, gingen kromme wegen.

Deel dit artikel op: