Ananías


Eigennaam ♂

Betekenis: Wolk van de HEERE – de HEERE bedekt – de HEERE geeft genade

In de Handelingen der apostelen komen we de naam 3 keer tegen. Hij is de christen, die met Saffira de apostelen bedriegt, als hij geld geeft voor de armen (Handelingen 5:1-11). Een andere Ananias woont in Damascus en geneest en doopt Saulus (Handelingen 9:10-18; Handelingen 22:12-16). De hogepriester Ananias is voorzitter bij het verhoor van Paulus (Handelingen 23:2; Handelingen 24:1).

Bijbelverzen:

Handelingen 5:1, Handelingen 5:3, Handelingen 5:5, Handelingen 9:10, Handelingen 9:12, Handelingen 9:13, Handelingen 9:17, Handelingen 22:12, Handelingen 23:2, Handelingen 24:1

Deel dit artikel op: