Anáni


Eigennaam ♂

Betekenis: Wolk van de HEERE – de HEERE bedekt – de HEERE behoedt

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 3:24) En de kinderen van Eljoënai waren Hodájeva, en Eljásib, en Pelája, en Akkub, en Jóhanan, en Delája, en Anáni; zeven.

Deel dit artikel op: