Anája

Eigennaam ♂

Betekenis: Hij antwoord – de HEERE antwoord – ≈ (Teken bij betekenis onduidelijk) Korte omschrijving van de betekenis

Bijbelverzen:

(Nehémia 8:4) (8:5) En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hogen houten stoel, dien zij tot die zaak gemaakt hadden, en nevens hem stond Mattíthja, en Sema, en Anája, en Uría, en Hilkía, en Maäséja, aan zijn rechterhand; en aan zijn linkerhand Pedája, en Misaël, en Malchía, en Hasum, en Hasbaddána, Zachárja en Mesullam.

(Nehémia 10:22) Pelátja, Hánan, Anája,

Deel dit artikel op: