Amzi


Eigennaam ♂

Betekenis: Sterk – machtig – standvastig

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 6:46) Den zoon van Amzi, den zoon van Bani, den zoon van Semer,

(Nehémia 11:12) En hun broederen, die het werk in het huis deden, waren achthonderd twee en twintig. En Adája, de zoon van Jeróham, den zoon van Pelálja, den zoon van Amzi, den zoon van Zachárja, den zoon van Pashur, den zoon van Malchía;

Deel dit artikel op: