Amplias


Eigennaam ♂

Betekenis: Vermeerderd – vergroot – ruim

Bijbelverzen:

(Romeinen 16:8) Groet Amplias, mijn beminde in den Heere.

Deel dit artikel op: