Amok


Eigennaam ♂

Betekenis: Een vallei – diepte – diep

Bijbelverzen:

(Nehémia 12:7) Sallu, Amok, Hilkía, Jedája; dat waren de hoofden der priesteren, en hun broederen, in de dagen van Jésua.

(Nehémia 12:20) Van Sallai, Kallai; van Amok, Heber;

Deel dit artikel op: