Amma


Naam van een heuvel

Betekenis: Moeder – begin

Bijbelverzen:

Als het vaker dan vijf keer voorkomt alleen de verzen. (Éxodus 6:23) En de zonen van Korah waren: Assir, en Elkana, en Abiásaf; dat zijn de huisgezinnen der Korachieten.

Deel dit artikel op: