Amassai


Eigennaam ♂

Betekenis: De last van de HEERE – de HEERE draagt

Bijbelverzen:

(Nehémia 11:13) En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig. En Amassai, de zoon van Azáreël, den zoon van Achzai, den zoon van Mesillémoth, den zoon van Immer;

Deel dit artikel op: