Almon


Plaatsnaam

Betekenis: Bedekking – verborgen

Bijbelverzen:

(Numeri 33:46) En zij verreisden van Dibon-Gad, en legerden zich in Almon-Diblatháïm.

(Numeri 33:47) En zij verreisden van Almon-Diblatháïm, en legerden zich in de bergen Abárim, tegen Nebo.

(Jozua 21:18) Anáthoth en haar voorsteden, en Almon en haar voorsteden: vier steden.

Deel dit artikel op: