Alja


Eigennaam ♂

Betekenis: Morele verdorvenheid – ongerechtigheid – ≈ voortreffelijk verhoogd

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 1:51) Toen Hadad stierf, zo werden vorsten in Edom: de vorst Timna, de vorst Alja, de vorst Jetheth,

Deel dit artikel op: