Alexandríë

Plaatsnaam

Betekenis: Stad van Alexander

Stad door Alexander de Grote gesticht (332 v. Chr.) in de Nijldelta, ontwikkelde zich tot een wereldstad, maar wordt in de bijbel slechts genoemd als haven van waaruit het schip vertrok, dat Paulus naar Rome bracht (Handelingen 27:6, Handelingen 28:11).

Bijbelverzen:

(Handelingen 27:6) En de hoofdman, aldaar een schip gevonden hebbende van Alexandríë, dat naar Italië voer, deed ons in hetzelve overgaan.

(Handelingen 28:11) En na drie maanden voeren wij af in een schip van Alexandríë, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken, Kastor en Pollux.

Deel dit artikel op: