Akeldama


Naam van een akker

Betekenis: Akker des bloeds – Bloedakker

Bijbelverzen:

(Handelingen 1:19) En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds.

Deel dit artikel op: