Agur


Eigennaam ♂

Betekenis: Verzamelaar – voorraad

Bijbelverzen:

(2 Samuël 23:11) Na hem nu was Samma, de zoon van Age, de Harariet. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp, en aldaar een stuk akkers was vol linzen, en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vluchtte;

Deel dit artikel op: