Adramyttium


Plaatsnaam

Betekenis: ≈ Ik zal in de dood blijven

Adramyttium was een historische stad in Klein-Azië, gelegen aan de kust van Mysia. In de vroege Griekse Oudheid was de naam van de stad Aeolis. Nu is de stad Turks

Bijbelverzen:

(Handelingen 27:2) En in een Adramytténisch schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af; en Aristarchus, de Macedóniër van Thessaloníca, was met ons.

Deel dit artikel op: