Adóram


Eigennaam ♂

Betekenis: De Heer is verheven – de Heer verhoogde zichzelf – hoogverheven Heer

Bijbelverzen:

(2 Samuël 20:24) En Adóram was over de schatting; en Jósafat, de zoon van Ahílud, was kanselier;

(1 Koningen 12:18) Toen zond de koning Rehábeam Adóram, die over de schatting was; en het ganse Israël stenigde hem met stenen, dat hij stierf; maar de koning Rehábeam verkloekte zich om op een wagen te klimmen, dat hij naar Jeruzalem vluchtte.

Deel dit artikel op: