Adoníram


Eigennaam ♂

Betekenis: De Heer is groot – Heer van de hoogte – hoogverheven Heer

Bijbelverzen:

(1 Koningen 4:6) En Ahísar was hofmeester; en Adoníram, de zoon van Abda, was over de schatting.

(1 Koningen 5:14) En hij zond hen naar den Libanon, tien duizend des maands bij beurten; een maand waren zij op den Libanon; twee maanden elk in zijn huis; en Adoníram was over dit uitschot.

Deel dit artikel op: