Adnah


Eigennaam ♂

Betekenis: Vreugde – plezier – vermaak

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 12:20) Toen hij naar Ziklag toog, vielen tot hem uit Manasse: Adnah, en Józabad, en Jedíaël, en Michaël, en Józabad, en Elíhu, en Zillethai; hoofden der duizenden, die in Manasse waren.

Deel dit artikel op: