Adin


Eigennaam ♂

Betekenis: Zacht – fijn – sierlijk

Bijbelverzen:

(Ezra 2:15) De kinderen van Adin, vierhonderd vier en vijftig.

(Ezra 8:6) En van de kinderen van Adin, Ebed, de zoon van Jónathan; en met hem vijftig manspersonen.

(Nehémia 7:20) De kinderen van Adin, zeshonderd vijf en vijftig;

(Nehémia 10:16) Adónia, Bigvai, Adin,

Deel dit artikel op: