Ahuzzat


Eigennaam ♂

Betekenis: Bezit – gezelschap

Bijbelverzen:

(Genesis 26:26) En Abimélech trok tot hem van Gerar, met Ahuzzat, zijn vriend, en Pichol, zijn krijgsoverste.

Deel dit artikel op: