Ahúmai


Eigennaam ♀ & ♂ – Plaatsnaam – Naam van gebergte/land/streek

Betekenis: ≈ Broer van goddelijk medelijden – broer van wateren

Bijbelverzen:

(1Kron 4:2) En Reája, de zoon van Sobal, gewon Jahath, en Jahath gewon Ahúmai en Lahad; dit zijn de huisgezinnen der Zorathieten;

Deel dit artikel op: