Achlai


Eigennaam ♀ of

Betekenis: Gebed van God – mijn broer – wenselijk – wens

  • Vermoedelijk de dochter van Sesan uit de stam Juda, ten huwelijk gegeven aan haar vaders Egyptische knecht Jarha, aan wie zij Attai baarde. Indien Achlai echter in werkelijkheid een zoon van Sesan was, is hij misschien al vroeg gestorven.
  • Vader van Zabad, die een van de sterke mannen in Davids leger was.

Bijbelverzen:

(1Kron 2:31) En de kinderen van Appáïm waren Jiseï; en de kinderen van Jiseï waren Sesan; en de kinderen van Sesan, Achlai.

(1Kron 11:41) Uría, de Hethiet; Zabad, de zoon van Ahlai;

Deel dit artikel op: