Ahíra


Eigennaam ♂

Betekenis: Broer van het kwaad – benadeelde broer

Bijbelverzen:

(Numeri 1:15) Van Nafthali, Ahíra, de zoon van Enan.

(Numeri 2:29) Daartoe de stam van Nafthali; en Ahíra, de zoon van Enan, zal de overste der zonen van Nafthali zijn.

(Numeri 7:78) Op den twaalfden dag offerde de overste der kinderen van Nafthali, Ahíra, de zoon van Enan.

(Numeri 7:83) En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Ahíra, den zoon van Enan.

(Numeri 10:27) En over het heir van den stam der kinderen van Nafthali was Ahíra, de zoon van Enan.

Deel dit artikel op: