Ahíam

Eigennaam ♂

Betekenis: Broer van een moeder – oom

Bijbelverzen:

(2 Samuël 23:33) Samma, de Harariet; Ahíam, de zoon van Sarar, de Harariet;

(1 Kronieken 11:35) Ahíam, de zoon van Sachar, de Harariet; Elífal, de zoon van Ur;

Deel dit artikel op: