Aharlel

Eigennaam

Betekenis: Hoop is vertraagd – achter de verschansing.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 4:8) En Koz gewon Anub en Hazobéba, en de huisgezinnen van Aharlel, den zoon van Harum.

Deel dit artikel op: