Abitub


Eigennaam ♂

Betekenis: Vader van de goedheid – Mijn vader is goed

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 8:11) En uit Husim gewon hij Abítub en Elpáäl.

Deel dit artikel op: