Abíël


Eigennaam ♂

Betekenis: mijn vader is God – vader der sterkte.

Bijbelverzen:

(1 Samuël 9:1) Er was nu een man van Benjamin, wiens naam was Kis, een zoon van Abíël, den zoon van Zeror, den zoon van Bechorath, den zoon van Afíah, den zoon eens mans van Jemini, een dapper held.

(1 Samuël 14:51) En Kis was Sauls vader, en Ner, Abners vader, was een zoon van Abíël.

(1 Kronieken 11:32) Hurai, van de beken van Gaäs; Abíël; de Arbathiet;

Deel dit artikel op: