Abídan


Eigennaam ♂

Betekenis: Vader van de rechter, vader van de rechtspraak.

Bijbelverzen:

(Numeri 1:11) Van Benjamin, Abídan, de zoon van Gideóni.

(Numeri 2:22) Daartoe de stam van Benjamin; en Abídan, de zoon van Gideóni, zal de overste der zonen van Benjamin zijn.

(Numeri 7:60) Op den negenden dag offerde de overste der kinderen van Benjamin, Abídan, de zoon van Gideóni.

(Numeri 7:65) En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Abídan, den zoon van Gideóni.

(Numeri 10:24) En over het heir van den stam der kinderen van Benjamin was Abídan, de zoon van Gideóni.

Deel dit artikel op: