Abel-Kerámim


Plaatsnaam

Betekenis: Vlakte der wijngaarden

Bijbelverzen:

(Richteren 11:33) En hij sloeg hen van Aroër af tot daar gij komt te Minnith, twintig steden, en tot aan Abel-Kerámim, met een zeer groten slag. Alzo werden de kinderen Ammons te ondergebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls.

Deel dit artikel op: