Abéd-Nego


Dienstknecht van Nego

Eigennaam ♂
Strongnummer: H5664

Omschrijving Abéd-Nego

Abéd-Nego was de naam die Azárja kreeg van de Babylonse officier. Abéd-Nego was één van de drie metgezellen van Daniël. Met zijn twee vrienden, Sadrach en Meshach, werd hij op wonderbaarlijke wijze bevrijd uit de brandende oven, waarin ze werden geworpen omdat ze weigerden het gouden beeld te aanbidden dat Nebukadnezar had laten oprichten in de vlakte van Dura.

Waarschijnlijk is Nego een opzettelijke vervanging van Nebo. Nebo is de naam van een Babylonische god. Hij wordt beschouwd als de god van het schrift, de wijsheid en het gewas.
De vervanging komt voort uit het verlangen van de Hebreeuwse schriftgeleerden om te voorkomen dat een heidense naam aan een held van hun geloof zou worden gegeven. Volgens deze zienswijze zou de naam eigenlijk Abéd-Nebo moeten zijn wat ‘dientknecht van Nebo’ betekent.

Bijbelverzen

Daniël 1:7, Daniël 2:49, Daniël 3:12, Daniël 3:13, Daniël 3:14, Daniël 3:16, Daniël 3:19, Daniël 3:20, Daniël 3:22, Daniël 3:23, Daniël 3:26, Daniël 3:28, Daniël 3:29, Daniël 3:30

Deel dit artikel op: