Abdon

Eigennaam& plaatsnaam

Betekenis: Slavernij – dienstbaarheid

  1. De zoon van Hillel, een Pirháthoniet, van de stam Efraïm, en de twaalfde rechter van Israël gedurende acht jaar.
  2. De eerstgeborene van Jeíël, van de stam Benjamin, blijkbaar door zijn vrouw Máächa, en woonachtig te Jeruzalem.
  3. De zoon van Micha en een van de personen die door koning Josia waren gezonden om van de profetes Hulda de betekenis van de onlangs ontdekte wet te kennen.
  4. Een “zoon” van Sasak.
  5. Een levitische stad van de Gershonieten, in het grondgebied van de stam van Aser.

Bijbelverzen:

(Jozua 21:30), (Richteren 12:13), (Richteren 12:15), (1 Kronieken 6:74), (1 Kronieken 8:23), (1 Kronieken 8:30), (1 Kronieken 9:36), (2 Kronieken 34:20)

Deel dit artikel op: