Abdi

Eigennaam

Betekenis: Mijn dienaar – dienstknecht van God

De naam van drie mannen.

  1. Een leviet. Grootvader van Ethan.
  2. Een leviet, zoon van Kis.
  3. Een Israëliet van de “zonen” van Elam, die van zijn heidense vrouw scheidde na de terugkeer uit Babylon.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 6:44) Hunne broeders nu, de kinderen van Merári, stonden aan de linker zijde, namelijk Ethan, de zoon van Kisi, den zoon van Abdi, den zoon van Malluch,

(2 Kronieken 29:12) Toen maakten zich de Levieten op, Mahath, de zoon van Amásai, en Joël, de zoon van Azárja, van de kinderen der Kahathieten; en van de kinderen van Merári, Kis, de zoon van Abdi, en Azárja, de zoon van Jeháleël; en van de Gersonieten, Joah, de zoon van Zimma, en Eden, de zoon van Joah;

(Ezra 10:26) En van de kinderen van Elam: Mattánja, Zachárja, en Jehíël, en Abdi, en Jeremôth, en Elía.

Deel dit artikel op: