Abdeël


Een damp – een wolk van God – dienstbaar aan God – dienstknecht van God

Eigennaam ♂
Strongnummer: H5655

Omschrijving Abdeël

Abdeël was de vader van Selémja, die laatstgenoemde een van degenen was die opdracht kregen Jeremia te arresteren.

Bijbelverzen

Jeremía 36:26

Deel dit artikel op: